Førstehjælpsinstruks


Førstehjælps instruks

Røde Kors samarbejdet 17.8.2018                                                          


Hvert hold á 3 ravne briefes på Natteravnenes base ved turstart. Lige ved siden af vores base ligger Røde Kors, som har ansvaret for førstehjælp.


Alt du ikke kan klare med et plaster henvises til og koordineres med Røde Kors - så vidt muligt via Natteravnenes base.


Røde Kors har bårer og mandskab til transport af tilskadekomne, der ikke kan gå til basen ved egen hjælp.


Ved akut behov


1. Skab sikkerhed - Overblik, vurder situationen og stands ulykken

2. Vurder personen - Bevistløshed? ABC=Airway, Breathing, Circulation

3. Tilkald hjælp - Så vidt muligt via Indsatslederne på basen

4. Giv førstehjælp - Afspær området. Bliv ved patienten til hjælpen er fremme


Hvis du får brug for akut hjælp eller ambulance koordineres dette også så vidt muligt med basen. På grund af de mange gæster og glade gymnasieelever, de sidste pår år 8-10.000, kan det være en udfordring for kørende materiel at komme frem hurtigt.


Forbered dig inden turen

Røde Kors om førstehjælpens 4 hovedpunkter


Røde Kors: "Samaritterne vil blive glade for at alle Natteravne har læst denne instruks omkring førstehjælpens fire hovedpunkter. Jo klarere en melding vi får des bedre kan vi disponere den rette hjælp."


Webmaster: Mogens W. Brolin, mob 3070 2233, mogens@ravnetur.nu