Pressemeddelelser

ARKIV

10.januar 2017: Natteravneen flyver i flok - når de er mangenok.

Den lokale tryghed kommer ikke af sig selv, men er tværtimod noget, vi selv skaber. Med den indstilling opfordrer Natteravnene nu flere ansvarlige voksne til at melde sig under de gule jakkers fane.

30.september 2017:

En gang årligt kårer Natteravnene en forening og en frivillig, der har ydet en helt særlig og ekstraordinær indsats. I år gik priserne til Natteravne-foreningen i Ry og en Natteravn fra Natteravnene Farum.

1.februar 2017:

Sammen med kommunen har de lokale natteravne nu bedt skole-bestyrelserne på de syv folkeskoler i Furesø om at sprede budskabet om, at der mangler frivillige til at løfte trygheden for de unge, samtidig satser Natteravnene på lokale samarbejder med bolig- og grundejerforeninger i kommunen - med et håb om at reducere både uroligheder og kriminalitet i de respektive områder.

PRESSEMEDDELELSER

Natteravnene Furesø

Opdateret 10.juni 2018