Førstehjælpsinstruks


Førstehjælps instruks

Røde Kors samarbejdet


Hvert hold á 3 ravne briefes inden turstart på Natteravnenes base, som ligger klods op ad Røde Kors basen, hvor samaritterne har ansvaret for al førstehjælp.


Alt du ikke kan klare med et plaster henvises til Røde Kors basen - så vidt muligt i samarbejde med Natteravnenes base.


Røde Kors har bårer og mandskab til transport af tilskadekomne, der ikke kan gå til basen ved egen hjælp. Natteravne kan evt. dirigere

samaritter til skadesteder ved hjælp af gult lys, instruks herom under briefing ved turstart. Du behøver ikke have taget førstehjælps-kursus for at deltage i Natteravnenes indsats til Puttefesten. Men det er altid godt at kende til følgende grundregler:


Ved akut behov


1. Skab sikkerhed - Overblik, vurder situationen og stands ulykken

2. Vurder personen - Bevistløshed? ABC=Airway, Breathing, Circulation

3. Tilkald hjælp - Så vidt muligt via Indsatslederne på basen

4. Giv førstehjælp - Afspær området. Bliv ved patienten til hjælpen er fremme


Hvis du får brug for akut hjælp eller ambulance koordineres dette også så vidt muligt med basen. På grund af de mange gæster og glade gymnasieelever, de sidste pår år 8-10.000, kan det være en udfordring for kørende materiel at komme frem hurtigt.


Forbered dig inden turen

Røde Kors om førstehjælpens 4 hovedpunkter


Røde Kors: "Samaritterne vil blive glade for at alle Natteravne har læst denne instruks omkring førstehjælpens fire hovedpunkter. Jo klarere en melding vi får des bedre kan vi disponere den rette hjælp."


Webmaster: Mogens W. Brolin, mob 3070 2233, mogens@ravnetur.nu